معنی سخنرانی

سخنرانی
معادل ابجد

سخنرانی در معادل ابجد

سخنرانی
  • 971
حل جدول

سخنرانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سخنرانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سخنرانی در فرهنگ معین

  • (حامص. ) نطق کردن، خطبه خواندن، (اِمر. ) جایی که در آن گروهی برای شنیدن سخنان سخنران حاضر می شوند. [خوانش: (~. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سخنرانی در فرهنگ عمید

  • سخن گفتن برای مردم، نطق کردن، خطبه خواندن،
    (اسم) سخنانی که توسط یک نفر در جلسه بیان می‌شود،
    (اسم) جایی که سخنانی ادا می‌شود و گروهی برای گوش کردن به آن جمع می‌شوند. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سخنرانی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سخنرانی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سخنرانی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سخنرانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نطق کردن در مجمعی کنفرانس.
فارسی به آلمانی

سخنرانی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

سخنرانی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید