معنی سرا

سرا
معادل ابجد

سرا در معادل ابجد

سرا
 • 261
حل جدول

سرا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بقعه، بیت، خانه، دار، کاشانه، مسکن، منزل، کوشک، قصر
فرهنگ معین

سرا در فرهنگ معین

 • خانه، مکان، بنای عالی، پسوند مکان: کاروانسرا،
لغت نامه دهخدا

سرا در لغت نامه دهخدا

 • سرا. [س َ] (اِ) سرای. از پارسی باستان «سراده »، اوستا «سراذه »، ارمنی عاریتی و دخیل «سرهک »، «سره ». عربی عاریتی و دخیل سرادق (خانه و بیت، کوشک و قصر، بنای عالی). بارگاه. منزلگاه. اندرون و حرم. رجوع کنید به سرای. توضیح بیشتر ...
 • سرا. [س َ] (نف مرخم) سرای. سراینده:
  نشاندند مطرب بهر برزنی
  اغانی سرایی و بربطزنی.
  نظامی.
  ستایش سرایان نه یار تواَند
  نکوهش کنان دوستدار تواَند.
  سعدی.
  رجوع به سرای شود. توضیح بیشتر ...
 • سرا. [س َ] (از ع، اِمص) در عربی بمعنی نرمی و رأفت لیکن به این معنی در آخر همزه است، فارسیان بدون همزه نیز آرند. (غیاث) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • سرا. [س َ] (هندی، اِ) اسم هندی خمر است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن).

 • سرا. [س َ] (اِخ) قریه ای است در نهاوند. (معجم البلدان).

 • سرا. [س َ] (اِخ) در ساحل نهر اتل است و نهر اتل بصحراء قفچق است و سرا برساحل آن است. (ابن بطوطه، از یادداشت بخط مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • سرا. [س َ] (اِخ) دهی است از دهستان تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع در 19 هزارگزی جنوب بوکان در مسیر شوسه ٔ بوکان به سقز. هوای آن معتدل و دارای 557 تن سکنه است. آب آنجا از سیمین رود تأمین میشود. محصول آن غلات، توتون، حبوب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرا در فرهنگ عمید

 • خانه، جا، مکان، منزل،
  خانۀ بزرگ،
  * سرای بقا: [قدیمی، مجاز] = * سرای پسین
  * سرای پسین: [قدیمی، مجاز] آخرت، جهان دیگر،
  * سرای جاوید: [مجاز] دنیای دیگر، عالم دیگر، بهشت،
  * سرای سپنج: [قدیمی]
  خانۀ عاریت،
  [مجاز] دنیا،
  * سرای فانی: [مجاز] دنیا،. توضیح بیشتر ...
 • مسرت، شادی، شادمانی، شادکامی، خوشی،
 • سراییدن
  سراینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): چکامه‌سرا، داستان‌سرا، سخن‌سرا، مدحت‌سرا، نغمه‌سرا،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سرا در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

سرا در گویش مازندرانی

 • دشت، صحرا، کشت زار
 • دور – اطراف
 • اتراق گاه دامداران، خانه
فرهنگ فارسی هوشیار

سرا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) شادی شادمانی مسرت مقابل ضرا ء.
فرهنگ فارسی آزاد

سرا در فرهنگ فارسی آزاد

 • سَرّاء، شادی- خوشی- مَسَرَّت
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه