معنی سرازیر

سرازیر
معادل ابجد

سرازیر در معادل ابجد

سرازیر
 • 478
حل جدول

سرازیر در حل جدول

 • سراشیب، تند، واژگون، سرنگون، وارونه
مترادف و متضاد زبان فارسی

سرازیر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شیب، سراشیب، نشیب،
  (متضاد) سربالایی، آویخته، سرنگون، معلق، وارو، وارونه، واژگون،
  (متضاد) سربالا، روان، جاری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سرازیر در فرهنگ معین

 • (سَ) (ص مر.) رو به پایین، سراشیب.
لغت نامه دهخدا

سرازیر در لغت نامه دهخدا

 • سرازیر. [س َ] (ص مرکب) مقابل سرابالا. (آنندراج). || واژگونه. باژگون:
  خودنمایی نتوان کرد به روشن گهران
  رفته از سرو سهی عکس سرازیر در آب.
  معز فطرت (از آنندراج).
  ز زوری که دارد بکشتی شتاب
  سرازیر بنمود عکسش در آب.
  محمدطاهر وحید (از آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرازیر در فرهنگ عمید

 • دارای سراشیبی،
  سرنگون
  (قید) [مقابلِ سربالا] روبه‌پایین،
  * سرازیر شدن: (مصدر لازم)
  در سراشیبی رفتن،
  رو به پایین رفتن،
  سرنگون شدن،
  * سرازیر کردن: (مصدر متعدی)
  جاری کردن،
  سرنگون کردن، واژگون ساختن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سرازیر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سرازیر در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرازیر در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

سرازیر در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید