معنی سرراهی

سرراهی
معادل ابجد

سرراهی در معادل ابجد

سرراهی
  • 476
حل جدول

سرراهی در حل جدول

  • رها شده در سر راه
فرهنگ معین

سرراهی در فرهنگ معین

  • (~. ) (ص نسب. ) نوزادی که کنار راه گذارند تا کسی او را ببرد و بزرگ کند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سرراهی در لغت نامه دهخدا

  • سرراهی. [س َ رِ] (اِ مرکب) صدقه که مسافر گاه به راه افتادن به فقرا دهد. (یادداشت مؤلف). || آنچه مسافر هنگام سفر به کسان خود انعام دهد. || (ص نسبی) کوی یافت. لقیط. نوزادی که اورا کنار راه گذارند تا کسی وی را برد و بپروراند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرراهی در فرهنگ عمید

  • پولی که قبل از مسافرت به مسافر می‌دهد،
    (صفت نسبی) کودک نوزاد که او را کنار راه بگذارند تا دیگری ببرد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سرراهی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کودکی را کنار راه بگذارند تا دیگری ببرد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید