معنی سرقلیان

سرقلیان
معادل ابجد

سرقلیان در معادل ابجد

سرقلیان
  • 451
حل جدول

سرقلیان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سرقلیان در لغت نامه دهخدا

  • سرقلیان. [س َ ق َل ْ] (اِ مرکب) سرغلیان. چیزی است که تمباکو در آن گذاشته آتش بر آن گذارند و در هندوستان چلم و در فارسی سرچلم و چلم و قلیان هر دو بمعنی حقه است که مشهور و متعارف است. (آنندراج). قسمتی از قلیان از سفال یا چینی یا سنگ که تنباکو و آتش قلیان در آن جای دارد. (یادداشت مؤلف). چلم. (مجموعه ٔ مترادفات ص 119):
    که سرقلیان طبع آن شکرریز
    بود لبریز تمباکوی انگیز.
    ملا فوقی (از آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرقلیان در فرهنگ عمید

  • آلتی سنگی یا فلزی که در آن تنباکو می‌کنند و بر سر قلیان می‌گذارند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید