معنی سرگردان

سرگردان
معادل ابجد

سرگردان در معادل ابجد

سرگردان
 • 535
حل جدول

سرگردان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرگردان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آواره، دربه‌در، ولو، ویلان، بی‌خانمان، حیران، سرگشته، گیج، متحیر، مضطرب، واله، بلاتکلیف، سلندر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سرگردان در فرهنگ معین

 • (~. گَ) (ص مر.) سرگشته، آواره.
لغت نامه دهخدا

سرگردان در لغت نامه دهخدا

 • سرگردان. [س َ گ َ] (ص مرکب) سراسیمه و حیران و پریشان. (آنندراج). حیران. (ربنجنی) (ترجمان القرآن):
  بدین در پایه ٔ حیوان بماند
  بظلمت خوار و سرگردان بماند.
  ناصرخسرو.
  راه نمیدانستند متحیر و سرگردان مانده بودند ما راه نمی بردیم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرگردان در فرهنگ عمید

 • [مجاز] سرگشته، حیران،

  گم‌گشته،

  آواره، دربه‌در، بی‌خانمان،
فارسی به انگلیسی

سرگردان در فارسی به انگلیسی

 • Astray, Drifter, Errant, Floater, Migratory, Planetary, Ranger, Vagabond, Vagrant, Wanderer, Wandering. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

سرگردان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سرگردان در فارسی به عربی

 • عائم، عصبی، متطرف، یائس
فرهنگ فارسی هوشیار

سرگردان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

سرگردان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید