معنی سعایت

سعایت
معادل ابجد

سعایت در معادل ابجد

سعایت
  • 541
حل جدول

سعایت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سعایت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بدگویی، تهمت، زفت، سعایه، سخن‌چینی، غمز، نمامی، سخن‌چینی کردن، تهمت زدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سعایت در فرهنگ معین

  • (مص ل. ) سخن چینی کردن، بدگویی کردن، (اِ مص. ) سخن چینی، بدگویی، تهمت. [خوانش: (سَ یَ) [ع. سعایه]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سعایت در لغت نامه دهخدا

  • سعایت. [س ِ ی َ] (ع مص) سعایه: طرفه آنکه افاضل و مردمان هنرمند از سعایت و سطبر ایشان در رنجند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 415). ابوالحسن بن سیمجور عزل خویش از امارت خویش بسعایت او نسبت کرد. (ترجمه ٔتاریخ یمینی). || خراج و باج گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). || پاره ای از بهای خود دادن مکاتب بجهت آزادی. (منتهی الارب) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سعایت در فرهنگ عمید

  • سخن‌چینی کردن،

    بدگویی کردن از کسی نزد دیگری،
فارسی به انگلیسی

سعایت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سعایت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سعایت در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب