معنی سودابه

سودابه
معادل ابجد

سودابه در معادل ابجد

سودابه
  • 78
حل جدول

سودابه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سودابه در لغت نامه دهخدا

  • سودابه. [ب َ / ب ِ] (اِخ) نام دختر پادشاه هاماوران است که زن کیکاوس باشد. (برهان). نام دختر پادشاه هاماوران بوده که بحسن مشهور و اعراب او را شعرای یمانی میگفتند و آنرا سوداوه نیز گفته اند. (آنندراج) (انجمن آرا):
    غمین گشت سودابه را پیش خواند
    ز کاووس چندی سخنها براند.
    فردوسی. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

سودابه در نام های ایرانی

  • دخترانه، دختر زا، سود ده، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هاماوران و همسر کیکاووس پادشاه کیانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

سودابه در فرهنگ پهلوی

اطلاعات عمومی

سودابه در اطلاعات عمومی

  • این واژه در سنسکریت: sutapa؛ (su-ta-pa) (انجام دهنده ی کارهای سخت، نوشنده ی شیره ی گیاه سمه soma)، su-tapas)، sutapas) (خورشید، آفتاب) و در پهلوی: سوتاپک sutâpak (آب سودمند) که می تواند همان شیره ی گیاه سمه باشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید