معنی سیبل

سیبل
معادل ابجد

سیبل در معادل ابجد

سیبل
  • 102
حل جدول

سیبل در حل جدول

  • صفحه هدف گیرى
مترادف و متضاد زبان فارسی

سیبل در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سیبل در فرهنگ معین

  • (اِ. ) [فر. ] قطعه ای از تخته یا مقوا که برای تیراندازی هدف قرار دهند؛ نشانه، هدف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیبل در فرهنگ عمید

  • تکۀ تخته یا کاغذ شامل دایره‌های متحدالمرکز که در تیراندازی هدف قرار بدهند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سیبل در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) قطعه ای از تخته یا مقوا که آن را برای تیراندازی هدف قرار دهند نشانه هدف. توضیح احتراز از استعمال این کلمه بیگانه اولی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه