معنی سیگما

سیگما
معادل ابجد

سیگما در معادل ابجد

سیگما
  • 131
حل جدول

سیگما در حل جدول

  • هجدهمین حرف الفبای یونانی
فرهنگ معین

سیگما در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) نمادی به شکل ن برای نشان دادن عمل جمع یا مجموع. (فره). توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سیگما در لغت نامه دهخدا

  • سیگما. (اِ) سگما. نام حرف «س »در یونانی. نام حرف هیجدهم است از حروف یونانی و نماینده ٔ ستاره های قدر هیجدهم. (یادداشت بخط مؤلف). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سیگما در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه