معنی شادمان

شادمان
معادل ابجد

شادمان در معادل ابجد

شادمان
 • 396
حل جدول

شادمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شادمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بشاش، خرم، خندان، خوشحال، خوشرو، شاد، فرحناک، مسرور،
  (متضاد) ناشادمان، مغموم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

شادمان در فرهنگ معین

 • (ص مر. ) شاد، شادان، خوشحال، (ق. ) از روی شادی با خوشحالی. [خوانش: (نِ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شادمان در لغت نامه دهخدا

 • شادمان. (ص مرکب، ق مرکب) (از: شاد + مان، بمعنی شادمنش). (فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ص 73). مسرور. فرحناک. (شعوری). خوشحال و شاد. (فرهنگ نظام). خرم. خوش. خوشوقت. شادان. شادانه. مرح. نشیط. ناشط. مسرور. توضیح بیشتر ...
 • شادمان. (اِخ) برادر شیرویه پسر کسری ̍ پرویز. چون شیرویه پادشاه گشت او را همچون پدر و هفده تن دیگر ازبرادرانش، از بزرگان و عاقلان شایسته ٔ پادشاهی، بکشت و بفرمود کشتن. (از مجمل التواریخ و القصص ص 37). توضیح بیشتر ...
 • شادمان. (اِخ) (حصار) قلعه ٔ شومان. (الشومان) که در ناحیه ٔ قبادیان و جنوب شهر واشجرد قرار داشت. لسترنج درباره ٔ این حصار نویسد: در قسمت علیای رود قبادیان و باختر پل سنگی، شهر واشجرد واقع بود که بگفته ٔ اصطخری به اندازه ٔ ترمد وسعت داشت و بمسافت اندکی در جنوب آن، قلعه ٔ بزرگ شومان (الشومان) واقع بود. توضیح بیشتر ...
 • شادمان. (اِخ) دیهی از دهستان کهنه بخش جغتای شهرستان سبزوار، واقع در 30 هزارگزی باختر جغتای، سر راه مالرو عمومی جغتای به شریف آباد، در دامنه ٔ کوه، آب و هوای آن معتدل، سکنه ٔ آن 89 تن است. آب آن از چشمه، محصولات آن غلات، پنبه، زیره و کنجد، شغل اهالی آن زراعت است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شادمان در فرهنگ عمید

 • شاد و خوشحال، خوش و خرم،

  (قید) [قدیمی] با شادی و خوشحالی،
فارسی به انگلیسی

شادمان در فارسی به انگلیسی

 • Buoyant, Delighted, Gleeful, Happy, Mirthful, Triumphant
نام های ایرانی

شادمان در نام های ایرانی

 • پسرانه، خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شادمان در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

شادمان در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید