معنی شتربان

شتربان
معادل ابجد

شتربان در معادل ابجد

شتربان
  • 953
حل جدول

شتربان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شتربان در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

شتربان در لغت نامه دهخدا

  • شتربان. [ش ُ ت ُ] (ص مرکب، اِ مرکب) اشتربان. ساربان. ساروان. راننده ٔ شتر. به معنی ساربان که از عالم (از قبیل) فیل بان باشد. (آنندراج). ساربان و کسی که خدمت شتر میکند. (ناظم الاطباء). جامل. جمال. ضفاط. فداد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شتربان در فرهنگ عمید

  • نگهبان شتر، رانندۀ شتران، ساربان،
واژه پیشنهادی

شتربان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید