معنی شدید

شدید
معادل ابجد

شدید در معادل ابجد

شدید
 • 318
حل جدول

شدید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شدید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اکید، بسیار، هنگفت، دشوار، زفت، سخت، قوی، محکم،
  (متضاد) خفیف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

شدید در فرهنگ معین

 • سخت، قوی، فراوان، تند، ظالم. [خوانش: (شَ) [ع.] (ص.)]
لغت نامه دهخدا

شدید در لغت نامه دهخدا

 • شدید. [ش َ] (ع ص) دلاور. || توانا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج، شِداد، اشدّاء. (اقرب الموارد). || بخیل. || سخت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد).
  - شدیدالحنزوانه، کنایه است از تکبر و عظمت. (از اقرب الموارد).
  - شدیدأدید، از اتباع. (مهذب الاسماء).
  - شدیدالشکیمه، سخت لگام. سختگیر و متعصّب: شدیدالشکیمه فی الدین وثیق العزیمه فی اطاعه اﷲ رب العالمین. (تاریخ یهقی ص 300).
  - شدیدالعمل، سختگیر. دشوارگیر: عین الدوله مردی شدیدالعمل بود. توضیح بیشتر ...
 • شدید. [ش َ] (اِخ) شدیدبن قیس محدث است. (منتهی الارب). || لقب ابوبکر هفتمین از امرای بنی حفص. (یادداشت مؤلف). رجوع به ابوبکر شدید شود. || نام مولای ابوبکر. (منتهی الارب). ||. ابن عادبن عملاق بن لادبن سام بن نوح. (حبیب السیر). رجوع به شدادبن عاد شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شدید در فرهنگ عمید

 • سخت، تند،

  [قدیمی] سختگیر،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شدید در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

شدید در فارسی به انگلیسی

 • Extreme, Acute, Abysmal, Austere, Bad, Deadly, Brutal, Fierce, Consuming, Crucial, Crying, Deep, Desperate, Dire, Dour, Drastic, Driving, Excruciating, Great, Gusty, Harsh, Hearty, Heavy, Hot, Intemperate, Intense, Intensive, Intent, Sharp, Keen, Sore, Mighty, Mortal, Overpowering, Poigna. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

شدید در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شدید در فارسی به عربی

 • بشده، حاد، شدید، عنیف، قاسی، قطری، متانق، متحمس، مرکز، مزمن
عربی به فارسی

شدید در عربی به فارسی

 • شدید , دردناک , تالم اور , اندوه اورد
فرهنگ فارسی هوشیار

شدید در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

شدید در فرهنگ فارسی آزاد

 • شَدِیْد، سخت- قوی- محکم- بلند- شجاع- شیر- بخیل و ممسک (جمع: شِداد- شُدُود- اَشَّداء). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

شدید در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

شدید در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب