معنی شرکت

شرکت
معادل ابجد

شرکت در معادل ابجد

شرکت
 • 920
حل جدول

شرکت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شرکت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • کارتل، کمپانی، کنسرسیوم، انبازی، شراکت
فرهنگ معین

شرکت در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) شریک شدن، (اِمص. ) شراکت، انبازی، شراکت بین چند نفر که هر یک به میزان سرمایه خود سهم دارد. ، ~ سهامی شخص حقوقی که حقوق و تعهدات آن مستقل از حقوق و تعهدات سهامداران باشد و فعالیت آن براساس مجوز دولت مشروعیت یا [خوانش: (ش کَ) [ع. شرکه]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شرکت در لغت نامه دهخدا

 • شرکت. [ش ِ ک َ] (ع مص) شریک شدن. انباز گشتن. همدست شدن در کاری. (فرهنگ فارسی معین). || (اِمص، اِ) انبازی و شراکت. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). همبازی. انبازی. مشارکت. هنبازی. شریک بودن. اتحاد چند کس برای غرض یا نفعی عام یا خاص. و آن بر اقسامی است: شرکت تقبل، شرکت عنان، شرکت محدوده، شرکت مخابره، شرکت مزارعه، شرکت مضاربه، شرکت مفاوضه، شرکت مقارضه و. (یادداشت مؤلف). رجوع به تقبل و عنان و محدوده و مخابره و مزارعه و مضاربه و مفاوضه و مقارضه و ترکیب شرکت عنان و شرکت محدوده و شرکت مفاوضه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شرکت در فرهنگ عمید

 • شریک شدن، انباز گشتن، هم‌دست شدن با یکدیگر در کاری،
  (اسم) نهادی قانونی با فعالیت‌های مخصوص بازرگانی،
  * شرکت با مسئولیت محدود: (اقتصاد) شرکتی بین دو یا چند تن که هرکدام به ‌میزان سرمایۀ خود مسئول هستند،
  * شرکت تضامنی: (اقتصاد) شرکتی که هریک از شرکا ضامن معاملات شرکت باشد،
  * شرکت تعاونی: (اقتصاد) شرکتی که سرمایه‌اش از فروش سهام تشکیل می‌شود. بر چهار نوع است: ۱) شرکت تعاونی مصرف که اجناس مورد نیاز کارگران و کارمندان را تهیه می‌کند و به قیمت ارزان به فروش می‌رساند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شرکت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • باهمان، همبازی، همستان، هنبازی
فارسی به انگلیسی

شرکت در فارسی به انگلیسی

 • Company, Concern, Consortium, Firm, Partnership
فارسی به ترکی

شرکت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شرکت در فارسی به عربی

 • رابطه، شرکه، مجتمع، ید
فرهنگ فارسی هوشیار

شرکت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • شریک داشتن، همدست شدن در کاری
فارسی به ایتالیایی

شرکت در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

شرکت در فارسی به آلمانی

 • Arbeitskraft (f), Hand (f), Hand, Langen, Reichen, Zeiger (m), Genossenschaft (f), Gesellschaft (f), Verband (m), Aktiengesellschaft (f), Körperschaft (f), Besuch (m), Betrieb (m), Firma (n), Gesellschaft (f). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید