معنی شمشیر

شمشیر
معادل ابجد

شمشیر در معادل ابجد

شمشیر
 • 850
حل جدول

شمشیر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شمشیر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تیغ، چاقو، حسام، خنجر، دشنه، زوبین، قمه، کارد، نیزه
فرهنگ معین

شمشیر در فرهنگ معین

 • (شَ) [په. ] (اِ. ) سلاحی آهنین و فولادین که دارای تیغه ای بلند و منحنی و برنده است. ، ~ را از رو بستن کنایه از: حالت تهدیدآمیز به خود گرفتن. ، ~ را غلاف کردن کنایه از: از تهدید دست کشیدن و از در سازش درآمدن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شمشیر در لغت نامه دهخدا

 • شمشیر. [ش ِ / ش َ] (اِ) سیف. سلاحی آهنین و برنده که تیغه ٔ آن دراز و منحنی و داری یک دمه است. تیغ. (ناظم الاطباء). وجه تسمیه ٔ آن شم شیر است که دم شیر و ناخن شیر است چه شم بمعنی دم و ناخن هر دو آمده است. (از غیاث) (برهان). صاحب آنندراج گوید: مرکب است ازشم و معنی آن ناخن و شیر، زیرا که این سلاح مانا است به ناخن شیر و شم بمعنی دم آمده چون سلاح مذکور به دم شیر مشابهتی دارد به این اسم موسوم گشت و خون آشام از صفات و دندان، ناخن، مد، بسم اﷲ، نهنگ و طاق مصر از تشبیهات اوست و با لفظ زدن، افکندن، خواباندن و نهادن مستعمل است و شمشیر در نیام کردن، شمشیر برآهیختن، آختن، کشیدن، از نیام کشیدن، از نیام برآوردن، هوا کردن و علم کردن از ترکیبات اوست و با لفظ خوردن نیز مستعمل، مثل تیغ خوردن و خنجر خوردن. توضیح بیشتر ...
 • شمشیر. [ش َ] (اِ) درختچه ای است از نوع گوشوارک و در جنگل ارسباران دیده می شود. (گااوبا). قاقلهالصغیره. شوشمیره. (یادداشت مؤلف). درختچه ای است از تیره ٔ شمشیریان جزو رده ٔ دو لپه ای های جداگلبرگ که در جنگلهای شمال ایران فراوان است. شیمشیر. تقیهالراهب. شجرهالفهم. (فرهنگ فارسی معین). قاقله. (تذکره ٔ داود ضریر انطاکی). شوشمر گویند و آن قاقله ٔ صغار بود. (اختیارات بدیعی). توضیح بیشتر ...
 • شمشیر. [ش َ] (اِخ) نام محلی کنار راه کرمانشاه به پاوه میان گردنه ٔ شمشیر و امامزاده در121 هزارگزی کرمانشاه. (یادداشت مؤلف). دهی است ازدهستان جوانرود بخش پاوه ٔ شهرستان سنندج. سکنه ٔ آن 456 تن. آب آن از چشمه و رودخانه. محصول عمده ٔ آنجا غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شمشیر در فرهنگ عمید

 • ابزاری آهنی با تیغه‌ای دراز و تیز که در قدیم در جنگ به کار می‌رفته،
  * شمشیر زدن: (مصدر لازم) جنگ کردن با شمشیر،
  * شمشیر کشیدن: (مصدر لازم) بیرون کشیدن شمشیر از غلاف، برآوردن شمشیر از نیام به‌ قصد جنگ کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شمشیر در فارسی به انگلیسی

 • Blade, Cutlas, Cutlass, Scimitar, Sword
فارسی به ترکی

شمشیر در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شمشیر در فارسی به عربی

تعبیر خواب

شمشیر در تعبیر خواب

 • دیدن شمشیر درخواب بر پنج وجه بود. اول: فرزند. دوم: ولایت. سوم: محبت. چهارم: منفعت. پنجم: ظفر و دیدن شمشیر، دلیل بر مردی قوی و فصیح بود. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شمشیر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • سیف و سلاحی آهنین و برنده که تیغه آن دراز و منحنی و دارای یک دمه است، تیغ. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

شمشیر در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

شمشیر در واژه پیشنهادی

 • حسام-بلونک-صمصام-صیف-شوشکه حماله-روهنیا-تیغ-قلیچ-قراچور-مهند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید