معنی شولا

شولا
معادل ابجد

شولا در معادل ابجد

شولا
  • 337
حل جدول

شولا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شولا در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

شولا در فرهنگ معین

  • (شُ یا شَ) (اِ. ) خرقه، جامه گشاد و بلندی که روی لباس های دیگر می پوشند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شولا در لغت نامه دهخدا

  • شولا. [ش َ / شُو] (اِ) کولا. کپنک. جامه ٔ نمدین خشن کردان و لران و کشاورزان. نمد. دلق گونه ٔ پشمین از نسیجی خشن فقرا را. جبه گونه از پشم که به زمستان روستائیان و کردان و درویشان درپوشند. (یادداشت مؤلف). خرقه. خرقه ٔ درویشان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شولا در فرهنگ عمید

  • خرقه، خرقۀ درویشی،
گویش مازندرانی

شولا در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

شولا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) خرقه رخقه درویشان.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید