معنی شیمی

شیمی
معادل ابجد

شیمی در معادل ابجد

شیمی
  • 360
حل جدول

شیمی در حل جدول

  • دانش کیمیاگری
فرهنگ معین

شیمی در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) علمی است که موضوع آن خواص ماده، ترکیب، تجزیه و تأثیر آنهاست. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شیمی در لغت نامه دهخدا

  • شیمی. (فرانسوی، اِ) (مأخوذ از کلمه ٔ «کیمیا») علمی است که در آن از خواص اجسام طبیعی و تغییرات عمیق گوهرها و عناصر بحث می شود. بنابراین علم شیمی وابسته به ساختمان نهایی ماده است و در آن می کوشند تا ماده را به کوچکترین اجزای وی تقسیم کنند و آنرا مورد مطالعه قرار دهند. این اجزا یا عناصر در مواد مختلف وجود دارند و با کمک شیمی معلوم می شود که یک قطعه سنگ آهک از یک فلز درخشان (کلسیم) و دو شبه فلز، یکی جامدو سیاه (کربن) و دیگری گاز (اکسیژن) بوجود آمده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شیمی در فرهنگ عمید

  • علمی که در خواص مواد، تجزیه‌وترکیب، و اثر آن‌ها در یکدیگر بحث می‌کند،
    * شیمی آلی: (شیمی) قسمتی از شیمی که دربارۀ کربن یعنی درمورد مواد اولیۀ حیوانی و گیاهی بحث می‌کند، شیمی کربن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

شیمی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

شیمی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

شیمی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

شیمی در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

شیمی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • علمی است که در آن از خواص اجسام طبیعی و تغییرات عمیق گوهرها و عناصر بحث می شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

شیمی در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید