معنی شیوه

شیوه
معادل ابجد

شیوه در معادل ابجد

شیوه
 • 321
حل جدول

شیوه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شیوه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • عشوه، فسون، کرشمه، ناز، اسلوب، جور، راه، روال، روش، روند، سبک، سیاق، طرز، طریقه، گونه، متد، مشی، منوال، نحو، نمط، وضع، هنجار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

شیوه در فرهنگ معین

 • طرز، راه و روش، خوی، عادی، ناز، کرشمه، مکر،
لغت نامه دهخدا

شیوه در لغت نامه دهخدا

 • شیوه. [شی وَ / وِ] (اِ) طور و عمل و طرز و روش و قاعده. (برهان). طور. رسم. طریقه. سبک. اسلوب. روش. نهج. وتیره. نسق. سان. گون. گونه. هنجار. طریق. راه. طرز. (یادداشت مؤلف). طرز و روش. (ناظم الاطباء) (غیاث) (از فرهنگ جهانگیری). به معنی روش مجاز است و هرجایی و موزون از صفات او و با لفظ کردن و دادن و سپردن وطلبیدن و گرفتن و داشتن و بر روی هم شکستن مستعمل. (از آنندراج). طرز و طریق. (انجمن آرا):
  غوغاست مخالف ترا شیوه
  با هیبت تو چه خیزد از غوغا. توضیح بیشتر ...
 • شیوه. [ش َ] (ع ص) بسیار عیب گوی از مردم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || عَیون، یعنی کسی که بسیار چشم می زند. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • شیوه. [شی وَ] (اِخ) دهی است ازبخش قیدار شهرستان زنجان. آب آن از رودخانه ٔ محلی. سکنه ٔ آن 718 تن. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شیوه در فرهنگ عمید

 • راه و روش، طریقه،
  سبک هنری،
  [مجاز] حیله، نیرنگ،
  [قدیمی] حالت، وضع،
  [قدیمی] ناز و عشوه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شیوه در فارسی به انگلیسی

 • Approach, Device, Fashion, Line, Means, Method, Mode, Practice, Procedure, Science, Style, System, Technique, Usage, Way. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

شیوه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شیوه در فارسی به عربی

نام های ایرانی

شیوه در نام های ایرانی

 • دخترانه، روش، قاعده، حالت، وضع
ترکی به فارسی

شیوه در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شیوه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • طرز و عمل و روش و قاعده
فرهنگ پهلوی

شیوه در فرهنگ پهلوی

 • ناز وکرشمه، هنر و زیبایی
فارسی به ایتالیایی

شیوه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

شیوه در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

شیوه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید