معنی ضیمران

ضیمران
معادل ابجد

ضیمران در معادل ابجد

ضیمران
  • 1101
حل جدول

ضیمران در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ضیمران در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ضیمران در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

ضیمران در لغت نامه دهخدا

  • ضیمران. [ض َ م ُ / ض َ م َ] (ع اِ) ضومران. ضومیران. (ابن البیطار). ضمیران. ریحان دشتی. نوعی از ریحان. نوعی است از ریحان دشتی. (منتخب اللغات). ریحان فارسی. (منتهی الارب). گیاهی است که شاه اسپرغم گویند. شاهسفرم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ضیمران در فرهنگ عمید

  • ریحان، شاه‌اسفرم،
فرهنگ فارسی هوشیار

ضیمران در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شاه اسپرم ناز بوی از گیاهان ونجنک
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید