معنی طلسم

طلسم
معادل ابجد

طلسم در معادل ابجد

طلسم
 • 139
حل جدول

طلسم در حل جدول

 • نوشته شهلا پروین روح (آگه)
 • اثری از والتر اسکات
 • اثری از شهلا پروین روح
 • لیمیا
مترادف و متضاد زبان فارسی

طلسم در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • صفت افسون، تعویذ، جادو، سحر، نیرنگ، جادوشده، سحرشده، افسون‌شده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

طلسم در فرهنگ معین

 • جادو، نوشته ها یا اشکالی غیرعادی برای جادو کردن چیزی یا کسی. [خوانش: (طِ لِ) [معر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

طلسم در لغت نامه دهخدا

 • طلسم. [طِ ل ِ] (معرب، اِ) (از یونانی طلسما) دستگاهی به علم حیل کرده. آنچه خیال های موهوم بهشکل عجیب در نظر می آرند و نیز شکلی و صورتی عجیب که بر سر دفاین و خزاین تعبیه کنند. (از مؤید و مدار و بهار عجم و کشف). توضیح بیشتر ...
 • طلسم. [طِ ل ِ] (اِخ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش کرند شهرستان شاه آباد. در یک هزارگزی جنوب خاوری کرند و 5هزارگزی جنوب شوسه ٔ شاه آباد. دشت و سردسیر با 170 تن سکنه. آب آن از چشمه و رودخانه ٔ کرند. محصول آنجا غلات و حبوبات و چغندرقند و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. توضیح بیشتر ...
 • طلسم. [طِل ْ ل َ] (معرب، اِ) لغتی است در طلسم.
فرهنگ عمید

طلسم در فرهنگ عمید

 • ۱. تکۀ کاغذ یا قطعه فلزی که جادوگران یا فال‌بینان در روی آن خط‌ها یا جدول‌هایی می‌کشند یا حروف و کلماتی می‌نویسند و معتقدند که برای محافظت کسی یا چیزی و دفع بدی و آزار از انسان مؤثر است.

  ۲. [مجاز] سِحر، جادو. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

طلسم در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

طلسم در فارسی به عربی

 • بهجه، تعویذه، تمتمه، سحر، نوبه، وثن
فرهنگ فارسی هوشیار

طلسم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آنچه خیالهای موسوم بشکل عجیب در نظر میاورند و نیز شکلی و صورتی عجیب که بر سر دفائن و خزائن تعبیه کنند، قطعه کاغذی که جادوگران یافالبینان درروی آن جدولهائی میکشند ویا حروف و کلماتی مینویسند و معتقدند که برای محافظت چیزی یا کسی یا دفع بدی و آزار موثر است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

طلسم در فرهنگ فارسی آزاد

 • طِلَّسْم-طِلَسْم-طِلْسَم، خطوط و اعدادی که برای سحر و جادو به کار رود- کلام نامفهوم و پیچیده مانند لُغَز- قطعه کاغذ یا فلز که جادوگران و فالگیران بر آنها خطوط و اعدادی می نویسند و برای محافظت یا دفع شرّ می‌فروشند (جمع:طَلاسِم)، در فارسی با تلفظ طِلِسْم متداول است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

طلسم در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید