معنی طنین

طنین
معادل ابجد

طنین در معادل ابجد

طنین
 • 119
حل جدول

طنین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طنین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انعکاس، بازتاب، پژواک، انعکاس صوت، آواز، آهنگ، صدا، نوا، زنگ، خوش‌آهنگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

طنین در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) بانگ کردن مگس، ناقوس و، (اِ. ) بانگ، صدا، نوسانات فرعی صدا، پژواک. [خوانش: (طَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

طنین در لغت نامه دهخدا

 • طنین. [طَ] (ع اِ) آواز مگس. (منتهی الارب). بانگ مگس. (منتخب اللغات) (مهذب الاسماء). آواز کردن مگس. (تاج المصادر). وزوز. بانگ پشه. (مهذب الاسماء). بانگ گوش. (مهذب الاسماء) (دهار). آواز گوش. (منتخب اللغات). بانگ تشت. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). آواز طشت و طاس. (منتخب اللغات). بانگ طنبور. (مهذب الاسماء). بانگ بط و جز آن. (منتهی الارب). آواز کردن بط. (تاج المصادر). بانگ پنگان. (منتهی الارب). بانگ کردن رویینه و مس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طنین در فرهنگ عمید

 • انعکاس صدا، پژواک،
  خوش‌آهنگی،
  صدای ناقوس، زنگ، و مانند آن که در گوش می‌پیچد،
  صدای مگس، پشه یا زنبور،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

طنین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

طنین در فارسی به عربی

نام های ایرانی

طنین در نام های ایرانی

 • دخترانه، انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی
فرهنگ فارسی هوشیار

طنین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آواز مگس، وزوز، بانگ پشه
فرهنگ فارسی آزاد

طنین در فرهنگ فارسی آزاد

 • طَنِیْن، صدای مگس و پشه و امثال آنها- صدای زنگ و ناقوس (مصدر طَنَّ-یَطِنُّ نیز می باشد. ). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب