معنی غیب

غیب
معادل ابجد

غیب در معادل ابجد

غیب
 • 1012
حل جدول

غیب در حل جدول

 • پنهان از چشم
مترادف و متضاد زبان فارسی

غیب در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پنهان، پنهان‌شدگی، پوشیده، راز، سر، مخفی، مستور، ناپدید، نادیده، نامرئی، نهان، نهان‌شدگی،
  (متضاد) فاش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

غیب در فرهنگ معین

 • (مص ل.) غایب شدن، (ص.) ناپیدا، پنهان. [خوانش: (غِ یْ) [ع.]]
لغت نامه دهخدا

غیب در لغت نامه دهخدا

 • غیب. [غ َ] (ع مص) غایب شدن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ناپدید شدن. (منتهی الارب). ناپدیدی. (مهذب الاسماء). دور شدن و جدا گردیدن از کسی. غَیبَت. غَیاب. غُیوب. مَغیب. (اقرب الموارد). || منحرف شدن از حق. گمراه شدن. غاب عن الرشد. (دزی ج 2 ص 232). || غش کردن. دچار غشوه شدن. || خندیدن پنهانی. غاب بالضحک. || گردیدن و چرخیدن بسوی چیزی. غاب الی. || مجذوب شدن در خیالات خود. || منقلب شدن. از خود رفتن. غاب من نفسه. غاب عن الوجود. توضیح بیشتر ...
 • غیب. [غ َی َ] (ع ص، اِ) ج ِ غائب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). فتحه ٔ یاء غَیَب بسبب تشبیه آن به «صَیَد» مصدر «اصاد یصید» است، چه رواست که آن را مصدر فرض کنند اگرچه جمع است. (از منتهی الارب). رجوع به غائب شود. توضیح بیشتر ...
 • غیب. [غ ُی ْ ی َ] (ع ص، اِ) ج ِ غائب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به غائب شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غیب در فرهنگ عمید

 • هر سری که جز خداوند و بندگان برگزیده کسی آن را نمی‌داند،
  عالمی که خداوند، فرشتگان، کتاب‌های آسمانی، پیامبران، قیامت، بهشت، و دوزخ در آن قرار دارند،
  (صفت) [قدیمی] نهان از چشم، ناپیدا، ناپدید، پنهان،
  * غیب دانستن: (مصدر لازم) آگاه بودن از مسائل پنهان،
  * غیب شدن: (مصدر لازم) غایب شدن، ناپدید شدن،
  * غیب‌ کردن: (مصدر متعدی) ناپدید کردن، پنهان کردن،
  * غیب ‌گفتن: (مصدر لازم) خبر دادن از غیب و چیزهای پنهانی،
  * در غیب: [قدیمی] پنهانی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

غیب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • غایب شدن، ناپدید شدن، ناپدیدی
فرهنگ فارسی آزاد

غیب در فرهنگ فارسی آزاد

 • غَیْب، آنچه بر انسان پوشیده و مخفی باشد-ناپدید- راز- شک- رتبه احدّیت (جمع:غِیاب-غُیُوب)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب