معنی فته

فته
معادل ابجد

فته در معادل ابجد

فته
  • 485
حل جدول

فته در حل جدول

  • جواز و پرواننه
  • جواز و پروانه
  • جواز، پروانه
فرهنگ معین

فته در فرهنگ معین

  • (فَ تِ) (اِ.) = پته: جواز، پروانه.
فرهنگ عمید

فته در فرهنگ عمید

گویش مازندرانی

فته در گویش مازندرانی

  • آویزی از طناب که در قدیم غذا را در آن قرار داده و در فضای...
  • خواب آلود
  • فت فراوان
  • سیمی که جهت بند زدن قوری چینی استفاده می شود
فرهنگ فارسی هوشیار

فته در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه