معنی فرانک

فرانک
معادل ابجد

فرانک در معادل ابجد

فرانک
 • 351
حل جدول

فرانک در حل جدول

 • مادر فریدون در روایت شاهنامه
 • واحد پول آفریقای مرکزی
 • واحد پول بنین
 • واحد پول بورکینافاسو
 • واحد پول چاد
 • واحد پول سنگال
 • واحد پول سوئیس
 • واحد پول کامرون
 • واحد پول کنگو
 • واحد پول گابون
 • واحد پول گینه استوایی
 • واحد پول گینه بیسائو
 • واحد پول گینه
 • واحد پول لیختن اشتاین
 • واحد پول مالی
 • واحد پول نیجر
فرهنگ معین

فرانک در فرهنگ معین

 • (فِ) [فر.] (اِ.) واحد پول کشورهای فرانسه، سوئیس، بلژیک.
لغت نامه دهخدا

فرانک در لغت نامه دهخدا

 • فرانک. [ف َ ن َ] (اِ) پروانه. سیاه گوش. فرانه. فرانق. (یادداشت به خط مؤلف). رجوع به فرانق شود. توضیح بیشتر ...
 • فرانک. [فْرا /ف ِ] (فرانسوی، اِ) نام سکه ای است از ملک فرانسه. (آنندراج از مسافرت نامه ٔ شاه ایران). واحد پول در فرانسه، بلژیک و سویس. (از فرهنگ آکسفورد). مأخوذ از نام فرانکوروم رکس پادشاه فرانسویان است که برای نخستین بار سکه زد. توضیح بیشتر ...
 • فرانک. [ف َ ن َ] (اِخ) نام مادر فریدون است. (برهان). مادر فریدون فرخ بود که او را در بیشه ٔ مازندران پنهان کرده بود، چنانکه در تواریخ است. (انجمن آرای ناصری) (آنندراج):
  فرانک بدش نام وفرخنده بود
  به مهر فریدون دل آگنده بود. توضیح بیشتر ...
 • فرانک. [ف َ ن َ] (اِخ) دختر دهقان برزین که زن بهرام گور بود. (ولف):
  مهین دخت را نام ماه آفرید
  فرانک دگر بد، دگر شنبلید.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
 • فرانک. [فْرا / ف ِ] (اِخ) یک فرد قبیله ٔفرانکها که اصلاً از قبایل ژرمن بودند و امپراطوری فرانکی را به وجود آوردند و در حدود قرن نهم میلادی بر سراسر فرانسه، آلمان و ایتالیای امروز فرمانروایی داشتند. (از فرهنگ وبستر). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فرانک در فرهنگ عمید

 • پروانه
 • واحد پول کشورهای فرانسه، سویس، بلژیک، و چند کشور افریقایی،
فارسی به انگلیسی

فرانک در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

فرانک در نام های ایرانی

 • دخترانه، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین. توضیح بیشتر ...
سخن بزرگان

فرانک در سخن بزرگان

 • خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است؛ این ماییم که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه غمگین شادی ها می رویم.

  ما در بین کسانی که با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می شویم که در بین کسانی باشیم که با ما هم عقیده نباشند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فرانک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • واحد پول فرانسه و سویس فرانسوی شهروای فرانسه بلژیک سویس
فرهنگ پهلوی

فرانک در فرهنگ پهلوی

 • نام مادر شاه فریدون
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید