معنی فرمانبر

فرمانبر
معادل ابجد

فرمانبر در معادل ابجد

فرمانبر
  • 573
حل جدول

فرمانبر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

فرمانبر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • خادم، خدمتکار، گماشته، مستخدم، نوکر، تابع، فرمانبردار، مطیع،
    (متضاد) فرمانده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فرمانبر در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید