معنی لهیب

لهیب
معادل ابجد

لهیب در معادل ابجد

لهیب
 • 47
حل جدول

لهیب در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

لهیب در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • زبانه، شراره، شرار، شرر، شعله، لهب
فرهنگ معین

لهیب در فرهنگ معین

 • (لَ) [ع.] (اِ.) شعله و زبانه آتش.
لغت نامه دهخدا

لهیب در لغت نامه دهخدا

 • لهیب. [ل َ] (ع اِ) گرمی آتش یا شعله ٔ آن خالص از دود. (منتهی الارب). زبانه ٔ آتش. (مهذب الاسماء). گرازه ٔ آتش (در تداول مردم قزوین). آتش شعله زن. (غیاث). زبانه زدن آتش. افروختن آتش. لَهب:
  خاطر از آب خضر و آتش موسی است زآنک
  هم ز آب الطاف و هم ز آتش لهیبش یافتم.
  خاقانی.
  بر امید آتش موسی بخت
  کز لهیبش سبز و تر گردد درخت.
  مولوی.
  و در هیچ بقعت روشنی و احراق و لهیب او [آتش] تغییر و تبدیل نپذیرد. (تاریخ بیهقی چ تهران ص 33). توضیح بیشتر ...
 • لهیب. [ل َ] (اِخ) جایگاهی است در شعر افوه الاودی:
  و جرّد جمعها بیض ٌ خفاف
  علی جنبی بضارع فاللهیب.
  (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • لهیب. [ل ُ هََ] (اِخ) ابن مالک اللهبی. قاله ابن منده و حکی فیه ابوعمر لهب مکبرا و به جزم الرشاطی قال ابن منده له خبر رواه عبداﷲبن محمد العدوی باسناد لایثبت و قال ابوعمر روی خبراً عجیباً فی الکهانه و اعلام النبوه و اورد العقیلی حدیثه قال اخبرنا عبداﷲبن احمد البلوی اخبرنی عمارهبن زید حدثنی عبداﷲبن العلا عن ابی الشعشاع بن بیاع بن الشعشاع حدثنی ابی عن لهیب بن مالک اللهبی قال حضرت عندرسول اﷲ صلی اﷲ علیه و آله و سلم فذکرت عنده الکهانه قال فقلت له بابی انت و امی نحن اول من عرف حراسه السماء و خبر الشیاطین و منعهم من استراق السمع عند قذف النجوم و ذلک انا اجتمعنا الی کاهن لنا یقال له خطربن مالک و کان شیخاً کبیراً قداتت علیه مائتا سنه و ثمانون سنه و کان من اعلم کهاننا فقلنا له یا خطر هل عندک علم من هذه النجوم التی یرمی بها فانا قد فزعنا و خفنا سوء عاقبتنا فقال:
  عودوا الی السحر
  ایتونی بسحر
  اخبرکم الخبر
  الخیر ام ضرر
  ام لافق ام حدر
  قال فاتیناه فی وجه السحر فاذا هو قائم شاخص نحو السماء فنادینا یا خطر یا خطر فاوما الینا ان امسکوا فانقض نجم عظیم من السماء فصرخ الکاهن رافعاً صوته:
  اصابه اصابه
  خامره عقابه
  عاجله عذابه
  احرقه شهابه
  زایله جوابه
  الابیات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

لهیب در فرهنگ عمید

 • زبانۀ آتش و گرمی آن،
فرهنگ فارسی هوشیار

لهیب در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

لهیب در فرهنگ فارسی آزاد

 • لَهِیب، غیر از معانی مصدری مانند لَهب، شعله آتش، حرارت آتش،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید