معنی مادر

مادر
معادل ابجد

مادر در معادل ابجد

مادر
 • 245
حل جدول

مادر در حل جدول

 • فیلمی با بازی اکبر عبدی
 • والده
مترادف و متضاد زبان فارسی

مادر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ام، مام، مامان، ننه، والده،
  (متضاد) پدر، اب، ابوی، اصل، ریشه، باعث، اصل، منشا، جرثومه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مادر در فرهنگ معین

 • (اِ. ) زنی که دارای فرزند است، مام، والده، ام، (ص. ) اصلی، اولیه، نخستین: صنایع مادر، زمین، خاک، ِ فولادزره کنایه از: زن پیر و چاق و مهیب و بدجنس. [خوانش: (دَ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مادر در لغت نامه دهخدا

 • مادر. [دَ] (اِ) ترجمه ٔ «ام » که والده باشد. (آنندراج). زنی که یک یا چند بچه بدنیا آورده باشد. (ناظم الاطباء). ام. والده. ماما. مام. ماد. مار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ماد. مار. پهلوی، «ماتر»، «مات » ظاهراً از «ماتا»، حالت فاعلی از «ماتر»، اوستا، «ماتر»، ارمنی دخیل، «متک » (ماده). هندی باستان، «ماتر»، ارمنی، «مئیر»، کردی، «ماک »، مادک (مادر)، «مادک » (گاومیش ماده)، افغانی، «مور»، استی، «ماده » «مده »، «ماد»، «مد»، بلوچی، «مات »، «ماث »، «ماس » (مادر)، دخیل، «مادگ »، «ماذغ » (مؤنث)، شغنی، «ماد»، منجی، «مایا»، گیلکی «مار». توضیح بیشتر ...
 • مادر. [دِ] (اِ) قسمی شراب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

فرهنگ عمید

مادر در فرهنگ عمید

 • انسان یا حیوان مادۀ دارای فرزند،
  (صفت) [مجاز] اصلی، اولیه: دانشگاه مادر،
  (صفت) [مجاز] برانگیزنده، باعث،
  [قدیمی، مجاز] زمین، خاک: جان گرامی به پدر باز داد / کالبد تیره به مادر سپرد (رودکی: ۴۹۶)،
  [قدیمی، مجاز] هریک از عناصر چهارگانه،
  * مادر فولادزره: [عامیانه، مجاز] زن زشت، پیر، بسیارحیله‌گر، و مکار. δ دراصل، مادر دیوی به‌ نام فولادزره بوده که داستان آن در کتاب امیرارسلان آمده است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مادر در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مادر در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

مادر در فارسی به عربی

 • ام، رییسه الاسره، زوجه الاب
تعبیر خواب

مادر در تعبیر خواب

 • تعبیر دیدن مادر در خواب، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد. - خالد بن علی بن محد العنبری. توضیح بیشتر ...
 • دیدنش و یا صحبت کردن با او: برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام خواهند رسید
  او را مرده دیدن: زندگی طولانی سعادتمند - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول کاری است، نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت.
  ۲ـ اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می کنید، نشانه آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد.
  ۳ـ اگر زنی خواب مادر خود را ببیند، نشانه آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد.
  ۴ـ اگر خواب ببینید مادرتان بیش از اندازه لاغر شده است، نشانه آن است که بزودی از خبر مرگ کسی اندوهگین خواهید شد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مادر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ام، والده، ماما، ماد، مام، زنی که یک یا چند بچه بدنیا آورده باشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مادر در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مادر در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید