معنی مانژ

مانژ
معادل ابجد

مانژ در معادل ابجد

مانژ
  • 1091
حل جدول

مانژ در حل جدول

  • پیست اسب دوانی
  • میدان اسب دوانی
فرهنگ معین

مانژ در فرهنگ معین

  • (نِ) [فر.] (اِ.) محوطه ای مخصوص تعلیم اسبان و سواران.
لغت نامه دهخدا

مانژ در لغت نامه دهخدا

  • مانژ. [ن ِ] (فرانسوی، اِ) محوطه ٔ مخصوص تعلیم اسبان و سواران. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مانژ در فرهنگ عمید

  • محل مخصوص برای تعلیم‌وتربیت اسب و آموزش سوارکاری،
فارسی به انگلیسی

مانژ در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مانژ در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی اسپرس (اسم) محوطه ای مخصوص تعلیم اسبان و سواران.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب