معنی متد

متد
معادل ابجد

متد در معادل ابجد

متد
  • 444
حل جدول

متد در حل جدول

  • شیوه
  • روش فرنگی، اسلوب، طریقه
مترادف و متضاد زبان فارسی

متد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اسلوب، روال، روش، شیوه، طریق، طریقه، نحوه
فرهنگ معین

متد در فرهنگ معین

  • (مِ تُ) [فر.] (اِ.) روش، قاعده.
لغت نامه دهخدا

متد در لغت نامه دهخدا

  • متد. [م ِ ت ُ] (فرانسوی، اِ) روش. شیوه. آئین. سبک. اسلوب. طریقه. فرهنگستان ایران «روش » را بجای این کلمه پذیرفته است. و رجوع به واژه های نو فرهنگستان ایران و متدلژی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

متد در فرهنگ عمید

  • قاعده، روش، رویه، اسلوب،
فارسی به عربی

متد در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

متد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شیوه، آئین، اسلوب، طریقه
فارسی به ایتالیایی

متد در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

متد در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید