معنی مدید

مدید
معادل ابجد

مدید در معادل ابجد

مدید
 • 58
حل جدول

مدید در حل جدول

 • دنباله دار، طولانی، متوالی، درازا
مترادف و متضاد زبان فارسی

مدید در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مدید در فرهنگ معین

 • کشیده شده، دراز، طولانی، نام یکی از بحور شعر بر وزن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن. [خوانش: (مَ) [ع. ] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مدید در لغت نامه دهخدا

 • مدید. [م َ] (ع ص) کشیده. دراز. (منتهی الارب) (غیاث اللغات). طویل. (متن اللغه) (اقرب الموارد). ممدود. (اقرب الموارد). درازبالا. (دستور الاخوان). گویند: مدیدالقامه، مدیدالجسم، مدیدالعنق. (از متن اللغه). ج، مُدُد:
  عدد آن مدد عمر تو باد
  تا از آن گردد عمر تو مدید.
  سوزنی.
  تا ز روز و شب مدد یابند ماه و سال باد
  سال و ماه و روز و شب عیشت هنی، عمرت مدید.
  سوزنی.
  || طولانی. دیر. دیرزمانی: و بر غرفه پیش متوکل زمانی مدید نشسته بود. توضیح بیشتر ...
 • مدید. [م َ] (اِخ) موضعی است در نزدیکی مکه. (از متن اللغه) (از منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مدید در فرهنگ عمید

 • کشیده‌شده، دراز،
  (اسم) (ادبی) در عروض، از بحور شعر بر وزن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن،. توضیح بیشتر ...
 • مداد، مُرکب: چون رخت را نیست در خوبی امید / خواه نِه گلگونه و خواهی مدید (مولوی: لغت‌نامه: مدید)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مدید در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مدید در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مدید در فرهنگ فارسی هوشیار

 • دراز، طویل، ممدود، دراز بالا
فرهنگ فارسی آزاد

مدید در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَدِید، کشیده شده، طولانی، دراز،
فارسی به آلمانی

مدید در فارسی به آلمانی

 • Lang, Lange, Länge, Sehnen, Weit
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید