معنی مرجان

مرجان
معادل ابجد

مرجان در معادل ابجد

مرجان
 • 294
حل جدول

مرجان در حل جدول

فرهنگ معین

مرجان در فرهنگ معین

 • (مَ) [ع. ] (اِ. ) نوعی از جانوران دریایی شبیه به گیاه که مانند گیاه به زمین نمی چسبد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مرجان در لغت نامه دهخدا

 • مرجان. [م َ](ع اِ) بسد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی)(فرهنگ اسدی)(منتهی الارب)(تحفه ٔ حکیم مؤمن). حجر شجری. وسد. قورل. خروهک. کامه. بستام. قودالیون. قورالیون. (یادداشتهای مؤلف). مسموع است که مرجان به معنی جوهر سرخ رنگ است در آب دریای شور مثل نبات می روید چون از آب بیرون می آرند سنگ می گردد و گاهی مثل چوب کرم خورده می شود. توضیح بیشتر ...
 • مرجان. [م َ](اِخ)دهی است از دهستان گیلان بخش گیلان شهرستان شاه آباد در 16 هزارگزی شمال غربی گیلان و یکهزار گزی جنوب راه گیلان به قصرشیرین، در دشتی گرمسیر واقع و دارای 350 تن سکنه است. آبش از رودخانه گیلان. توضیح بیشتر ...
 • مرجان. [م َ](اِخ) دهی است از دهستان بالا بخش طالقان شهرستان تهران. در 11 هزارگزی شرق شهرک و 2هزارگزی راه طالقان، در منطقه کوهستانی سردسیری واقع و دارای 561 تن سکنه است. آبش از رودخانه کوئین و محصولش غلات، ارزن، سیب زمینی، لوبیا، گردو، و انواع میوه ها و شغل مردمش زراعت و گلیم، جاجیم و کرباس بافی است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مرجان در فرهنگ عمید

 • جانور بی‌مهرۀ دریایی که مانند گیاه به زمین چسبیده است،
  بقایای قرمزرنگ این جانور که در جواهرسازی به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مرجان در فارسی به عربی

نام های ایرانی

مرجان در نام های ایرانی

 • دخترانه، گیاهی دریایی، معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که درجواهرسازی کاربرد دارد. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

مرجان در تعبیر خواب

 • دیدن مرجان به خواب چهار وجه است.
  اول: فرزند.
  دوم: زینت.
  سوم: زیبائی وجمال.
  چهارم: مال. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • دیدن مرجان به خواب، دلیل زن بود یا فرزند. اگر بیند که مرجان داشت، دلیل که زنی خواهد که او را فرزند بود. اگر بیند که مرجان او ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن مرجان فرزند بود، اما اگر مرجان با دیگر جواهرها بیند، دلیل مال بود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می گوید صاحب پسر خواهید شد. و اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می شود. اگر دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی بدست می آورید یا زنی خواهید گرفت. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

مرجان در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مرجان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نوعی گیاه دریایی که سرخرنگ و قیمتی می باشد مانند یاقوت
فرهنگ پهلوی

مرجان در فرهنگ پهلوی

 • از گیاهان دریایی
فرهنگ فارسی آزاد

مرجان در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَرجان، مروارید، نوعی مروارید ریز، ایضاً: جانوری دریائی است شبیه بوته درخت و نوعی هم شبیه گلی قرمز بر ساقه آهکی است که در جواهرسازی و تزئینات به کار می رود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

مرجان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید