معنی مرمت

مرمت
معادل ابجد

مرمت در معادل ابجد

مرمت
 • 680
حل جدول

مرمت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مرمت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ترمیم، تعمیر، احیا، اصلاح، بازسازی، اصلاح کردن، تعمیر کردن، آشتی، صلح. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مرمت در فرهنگ معین

 • (مَ رَ مَّ) [ع. مرمه] (اِمص.) تعمیر و اصلاح هرچیز.
لغت نامه دهخدا

مرمت در لغت نامه دهخدا

 • مرمت. [م َ رَم ْ م َ](ع مص، اِمص) مرمه. مصدر میمی از ترمیم. تعمیر و اصلاح هر چیز خلل یافته. (ناظم الاطباء). دریافت. دریافتن. تدارک. استدراک. به اصلاح آوردن خلل. نیکو کردن چیزی. ترمیم. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به مرمه شود: ابوالقاسم بن سیمجور به مرمت آن حال و رفو آن خرق باز ایستاد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 174). چند روز آن جایگاه توقف کرد و به مرمت حال و معالجت مجروحان مشغول شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 385). از بام تا شام بر کار ایشان مشارفت میکرد و به صدق عمل و مرمت خلل مطالبت مینمود. توضیح بیشتر ...
 • مرمت. [م َ م ِ](اِخ) دهی است از دهستان اندرود بخش مرکزی شهرستان ساری، در6 هزارگزی جنوب شرقی ساری کنار رود تجن و در دامنه ٔمعتدل هوائی واقع و دارای 600 تن سکنه است. آبش از رودخانه ٔ تجن و محصولش برنج، پنبه، غلات، صیفی و شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مرمت در فرهنگ عمید

 • تعمیر کردن، اصلاح کردن بنا یا چیز دیگر،
  [قدیمی، مجاز] بهبود بخشیدن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مرمت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

مرمت در فارسی به انگلیسی

 • Face Lifting, Mend, Mending, Overhaul, Refurbishment, Rehabilitation, Repair, Reparation, Restoration. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

مرمت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

مرمت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مرمت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تعمیر و اصلاح هر چیز، تدارک، ترمیم
فرهنگ فارسی آزاد

مرمت در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَرَمَّت، تعمیر، ایضاً مَتاع خانه و اثاث البیت،
فارسی به ایتالیایی

مرمت در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مرمت در فارسی به آلمانی

 • Unterhalt, Unterhaltskosten [noun]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه
نوشته‌های بلاگ جدولیاب