معنی مسیحیت

مسیحیت
معادل ابجد

مسیحیت در معادل ابجد

مسیحیت
  • 528
حل جدول

مسیحیت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مسیحیت در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مسیحیت در فرهنگ معین

  • (مَ یَّ) [مص جع. ] (اِ. ) دین حضرت عیسی مسیح که سه شعبه مهم دارد: کاتولیک، پروتستان، ارتد وکس. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مسیحیت در لغت نامه دهخدا

  • مسیحیت. [م َ حی ی َ](ع مص جعلی، اِمص)مسیحی بودن. عیسویت. نصرانیت. آئین مسیحی. دین مسیحی. خاج پرستی. و رجوع به مسیح و مسیحا و مسیحی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مسیحیت در فرهنگ عمید

  • مسیحی بودن،
    (اسم) دین عیسی مسیح که سه شعبۀ مهم آن کاتولیک، پروتستان، و ارتدکس است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مسیحیت در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مسیحیت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

مسیحیت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مسیحیت در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید