معنی منش

منش
معادل ابجد

منش در معادل ابجد

منش
 • 390
حل جدول

منش در حل جدول

 • خوی و طبیعت، شیوه رفتارشخص
 • خوی و طبیعت
 • خوی و طبیعت، شیوه رفتار شخص
مترادف و متضاد زبان فارسی

منش در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خصلت، خلق، خو، خوی، داب، سجیه، سگال، شخصیت، طبع، طبیعت، عادت
فرهنگ معین

منش در فرهنگ معین

 • (مَ نِ) [په.] (اِمص.) خوی، سرشت.
لغت نامه دهخدا

منش در لغت نامه دهخدا

 • منش. [م َ ن ِ] (اِ) خوی و طبیعت، چه منشی به معنی طبیعی است. (برهان) (غیاث) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی). خوی و طبع و طبیعت و خصلت و نهاد و سرشت. (ناظم الاطباء). فطرت. طینت. جبلت. عادت. (یادداشت مرحوم دهخدا):
  به هر نیک و بد هر دوان یک منش
  به راز اندرون هر دوان بدکنش.
  ابوشکور.
  ترا گر منش زآن من برتر است
  پدر جوی و راز تو با مادر است.
  فردوسی.
  ز کردار بد دور داری منش
  نپیچی ز بیغاره و سرزنش.
  فردوسی.
  چو بهرام از آن گلشن آمد برون
  تو گفتی همی بارد از چشم خون
  منش دیگر و گفت و پاسخ دگر
  تو گفتی به پروین برآورد سر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

منش در فرهنگ عمید

 • خو، سرشت، طبیعت،

  همت،
فارسی به انگلیسی

منش در فارسی به انگلیسی

 • Character, Characteristic, Disposition, Ethos, Feature, Habit, Habitude, Humor, Mien, Temper, Temperament, Trait. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

منش در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ (اسم) اندیشه کردن تفکر: } معجز پیغمبر مکی تویی به کنش و به منش و به گوشت. ‎{ (محمد مخلد سگزی. تاریخ سیستان ص 212)، (اسم) خوی عادت طبیعت، طبع بلند شخصیت عالی: } ولیکن هرآن کس گزیند منش بباید شنیدش بسی سرزنش. ‎{ (شا. بخ 169: 1). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید