معنی مهربانی

مهربانی
معادل ابجد

مهربانی در معادل ابجد

مهربانی
  • 308
حل جدول

مهربانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مهربانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تولا، حفاوت، آزرم، خوش‌خلقی، دوستی، شفقت، عاطفه، عطوفت، عنایت، گرم‌سری، لطف، محبت، مرحمت، نوازش، نیکویی،
    (متضاد) نامهربانی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مهربانی در لغت نامه دهخدا

  • مهربانی. [م ِ] (حامص مرکب) عمل مهربان. صفت مهربان. نواخت. محبت. نوازش. حنو. تحنی. شفقت. (مهذب الاسماء). رأفت. عطوفت. عاطفه. عاطفت. حنان. (منتهی الارب). مرحمت. (مهذب الاسماء). مهر و محبت و گرمی نمودن. (برهان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مهربانی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

مهربانی در فارسی به انگلیسی

  • Affability, Affection, Accommodation, Amiability, Amicability, Benignity, Complaisance, Endearment, Friendliness, Friendship, Good Nature, Goodness, Kindliness, Kindness, Motherliness, Neighborliness, Softheartedness, Soulfulness, Tenderness, Warmth. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مهربانی در فارسی به عربی

  • تودد، شفقه، لامبالی، لطافه، موده
فرهنگ فارسی هوشیار

مهربانی در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

مهربانی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مهربانی در فارسی به آلمانی

  • Warmherzig [noun], Warmherzigkeit [noun], Zuneigung
واژه پیشنهادی

مهربانی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید