معنی موازی

موازی
معادل ابجد

موازی در معادل ابجد

موازی
 • 64
حل جدول

موازی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

موازی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • محاذی، هم‌راستا،

  (متضاد) متقاطع، برابر، معادل، مساوی
فرهنگ معین

موازی در فرهنگ معین

 • (اِفا. ص. ) برابر، روبرو، دو خطی که فاصله بین شان به یک اندازه باشد و هرچقدر امتداد داده شوند به هم نرسند. [خوانش: (مُ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

موازی در لغت نامه دهخدا

 • موازی. [م ُ] (ع ص) برابر و مساوی. همسنگ. هم پهلو. هم پایه. هم رتبه: ذات شریف او در شرف موازی سماک و در رفعت مساوی افلاک. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 396). آن لشکر کوههای چند که مساوی سماء و موازی جوزاء بود در مسافت آن دیار قطع کردند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 338). با سماک گردون مساوی و با سماکین موازی. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 285). || و این را در نوشته ها از برای درستی و راستی اعداد استعمال می کنند مانند مبلغ که در درستی وجوه و مقدار که در درستی اوزان استعمال می شود، مثلاً گویند موازی ده عددو مبلغ ده تومان و مقدار ده خروار. توضیح بیشتر ...
 • موازی. [م ُ] (اِخ) ناحیه ای است در سرزمین گیلان که شهر رشت در آن واقع شده. حد شمالی آن دریای خزر و مرداب و حد غربی فومن و جنوبی شفت و سنگر و شرقی سفیدرود و لشت نشا. عرض آن از مشرق به مغرب 38 هزار گز و طول آن از شمال به جنوب 50 هزار گز است. نواحی آن در شمال خمام و خشکه بیجار و در جنوب کوچصفهان و رشت است. (از جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان ص 265 و 270 و 273 و 275). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

موازی در فرهنگ عمید

 • روبه‌رو،

  برابر،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

موازی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

موازی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

موازی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

موازی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

موازی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ همسویه، رو با رو ‎ (اسم صفت) مقابل برابر، دو خط یا دو سطح که تمام نقاط برابر آنها نسبت بیکدیگر بیک فاصله باشند و هر قدر آنها را امتداد دهیم بهم نرسند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

موازی در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُوازِی، مقابل، روبرو، ایضاً در امتداد یکدیگر و به فاصله معین و ثابت از هم،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

موازی در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

موازی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب