معنی مکیدن

مکیدن
معادل ابجد

مکیدن در معادل ابجد

مکیدن
  • 124
حل جدول

مکیدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مکیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مکیدن در فرهنگ معین

  • (مَ دَ) (مص م. ) چیزی را میان دو لب گذاشتن و آن چه را در آن است به داخل دهان کشیدن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مکیدن در لغت نامه دهخدا

  • مکیدن. [م َ دَ](مص) بر وزن و معنی مزیدن است و آن را چوشیدن هم می گویند. (برهان). مرادف مزیدن و مکیدن دهان و لب هر دو صحیح. (آنندراج). چوشیدن و گذاشتن چیز روان و مایع در دهان و آن را فروبردن و خنیدن. (ناظم الاطباء). فشردن چیزی در میان دو لب و زبان و کام و مایع آن را فروبردن. مک زدن. مَص ّ. رشف. ارتشاف. امتصاص. مَزّ. مَک ّ. ترشف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
    ایدون فروکشی به خوشی آن می حرام
    گویی که شیر مام ز پستان همی مکی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مکیدن در فرهنگ عمید

  • چیزی را میان دو لب گذاشتن و آنچه را در آن است به ‌داخل دهان کشیدن، مزیدن، چوشیدن، چوشدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مکیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مکیدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

مکیدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مکیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فروبردن، مک زدن، ترشف
فارسی به ایتالیایی

مکیدن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب