معنی ناشور

ناشور
معادل ابجد

ناشور در معادل ابجد

ناشور
  • 557
حل جدول

ناشور در حل جدول

فرهنگ معین

ناشور در فرهنگ معین

  • (اِ.) پارچه نخی چرکتاب مانند متقال.
لغت نامه دهخدا

ناشور در لغت نامه دهخدا

  • ناشور. (اِ) قسمی پارچه ٔ سفید پنبه ای لطیف تر از کرباس و شبیه به متقال. پارچه ای لطیف تر از کرباس و خشن تر از چلوار. توضیح بیشتر ...
  • ناشور. (ن مف مرکب) ناشسته. شسته نشده. تمیز ناشده. || غیرمطهر. تطهیرنشده. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

ناشور در گویش مازندرانی

  • کثیف و آلوده – نشسته
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید