معنی ناهید

ناهید
معادل ابجد

ناهید در معادل ابجد

ناهید
 • 70
حل جدول

ناهید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ناهید در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ناهید در فرهنگ معین

 • سیاره زهره، دختر نار پستان. [خوانش: (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

ناهید در لغت نامه دهخدا

 • ناهید. (اِخ) زهره. (فرهنگ اسدی) (منتهی الارب). ستاره ٔ زهره را گویند و مکان او فلک سیم است و اقلیم پنجم بدو تعلق دارد. (برهان قاطع) (آنندراج). نام ستاره ٔ سوم از هفت سیاره است که نام دیگرش زهره است. (فرهنگ نظام). زهره. (انجمن آرا). ستاره ٔ زهره که وپارای نیز گویند. (ناظم الاطباء). ستاره ٔ زهره که بر فلک سوم تابدو آن را مطربه ٔ فلک گویند. (غیاث اللغات). زاور. آناهیتا. بیدخت. پریدخت. آنائیتیسن. ونوس:
  بلند کیوان با اورمزد و با بهرام
  ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید. توضیح بیشتر ...
 • ناهید. (ص) کنایه از دختر رسیده باشد. (برهان قاطع). ناهیده. (آنندراج). دختر نارپستان. (ناظم الاطباء). به این معنی صحیح «ناهده » است، ولی در بعض اعلام امکنه (مانند پل دختر) لفظ «دختر» آمده که محققان آن را به معنی ناهید (فرشته، ایزد) گرفته اند. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). || باغ مشجر و مثمر. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • ناهید. (اِخ) نام دختر قیصر روم. (ولف):
  پس آن دختر نامور قیصرا
  که ناهید بد نام آن دخترا.
  دقیقی.
  نگاری که ناهید خوانی ورا
  بر اورنگ زرین نشانی ورا.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
 • ناهید. (اِخ) نام مادر اسکندر ذوالقرنین است. (برهان قاطع) (آنندراج) (از انجمن آرا). مادر اسکندر مقدونیائی. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • ناهید. (اِخ) رجوع به آدم بن ابی الیاس شود.

 • ناهید. (اِخ) نام ایستگاه شماره ٔ هفت راه آهن جنوب است.

فرهنگ عمید

ناهید در فرهنگ عمید

 • (نجوم) = زهره

  در ایران قدیم، ایزد بانوی آب‌ها بوده،
فارسی به انگلیسی

ناهید در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

ناهید در نام های ایرانی

 • دخترانه، ونوس، ستاره زهره، پاک و بی آلایش، نام مادر اسفندیار و مادر اسکندر، زهره، آناهیتا، از شخصیتهای شاهنامه، نام دیگر کتایون همسر گشتاسپ پادشاه کیانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

ناهید در فرهنگ پهلوی

 • آناهیتا، پاک بانو
واژه پیشنهادی

ناهید در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه