معنی ناپدید کردن

ناپدید کردن
معادل ابجد

ناپدید کردن در معادل ابجد

ناپدید کردن
 • 345
حل جدول

ناپدید کردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ناپدید کردن در لغت نامه دهخدا

 • ناپدید کردن. [پ َ ک َ دَ] (مص مرکب) پوشاندن. پنهان کردن. نهفتن. اخفاء. استتار. مخفی داشتن:
  چو کاموس دست و گشادش بدید
  بزیر سپر کردسر ناپدید.
  فردوسی.
  چو اسفندیار آن شگفتی بدید
  دو رخ کرد از خواهران ناپدید. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ناپدید کردن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید