معنی نداشتن

نداشتن
معادل ابجد

نداشتن در معادل ابجد

نداشتن
  • 805
حل جدول

نداشتن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

نداشتن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نداشتن در فارسی به عربی

  • حاجه، رمیه خاطیه، قله
فارسی به آلمانی

نداشتن در فارسی به آلمانی

  • Bedarf (m), Bedarf (m), Benötige, Benötige, Benötigen, Benötigen, Brauchen, Brauchen, Fräulein, Mangeln [verb], Verfehlen, Verlust, Vermissen, Verpassen, Versäumen. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید