معنی نسنجیده

نسنجیده
معادل ابجد

نسنجیده در معادل ابجد

نسنجیده
 • 182
حل جدول

نسنجیده در حل جدول

 • کورکورانه، غیرمنطقی، غیرمعقول، ناسنجیده
 • کورکورانه
مترادف و متضاد زبان فارسی

نسنجیده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • غیرمنطقی، غیرمعقول، کورکورانه، نااندیشیده، ناسنجیده،
  (متضاد) سنجیده، معقول. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نسنجیده در لغت نامه دهخدا

 • نسنجیده. [ن َ س َ دَ / دِ] (ن مف مرکب) سنجیده ناشده. ناسنجیده. || نسخته. ناسخته. نفهمیده. نپائیده. پرت وپلا. قلمبه. نتراشیده نخراشیده:
  سخن با تو نگویم تا نسنجم
  نسنجیده مگو تا من نرنجم.
  نظامی.
  || (ق مرکب) نیندیشیده. بی تأمل و تعمق. بی ملاحظه. رجوع به نسنجیده گفتن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نسنجیده در فرهنگ عمید

 • نااندیشیده، نیندیشیده،
فارسی به انگلیسی

نسنجیده در فارسی به انگلیسی

 • Careless, Headlong, Half-Baked, Heady, Ill-Advised, Ill-Conceived, Injudicious, Precipitate, Rash, Sweeping, Thoughtless, Unadvised, Unconsidered, Uncritical, Unguarded. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نسنجیده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نفهمیده، نپائیده، پرت و پلا
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید