معنی ننو

ننو
معادل ابجد

ننو در معادل ابجد

ننو
  • 106
حل جدول

ننو در حل جدول

  • مهد، گهواره
مترادف و متضاد زبان فارسی

ننو در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ننو در فرهنگ معین

  • (نَ) (اِ. ) (عا. ) نوعی گهواره ساخته شده از پارچه یا چرم که دو طرف آن را با طناب به دو درخت یا دیوار متصل کنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ننو در لغت نامه دهخدا

  • ننو. [ن َ / ن َن ْ ن ُ] (اِ) ننی. بانوج. دوداه. (یادداشت مؤلف). قسمی گهواره که از پارچه یا چرم دوزند و از دو طرف آن را با طناب به دودرخت یا دو دیوار متصل کنند. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
  • ننو. [ن َ] (اِخ) نام زنی دلاله و مشهور به طهران. وی اول کسی است که در تهران در سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار خانه ٔ عمومی کرد. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ننو در فرهنگ عمید

  • نوعی گهواره که از چرم یا پارچۀ ضخیم می‌دوزند و دو سر ریسمان آن را به دو درخت یا دو دیوار مقابل، به‌هم می‌بندند، بانوج، بانوچ،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ننو در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

ننو در گویش مازندرانی

  • محل استراحت و خواب کودکان متشکل از ریسمان و پارچه
فرهنگ فارسی هوشیار

ننو در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) قسمی گهواره که از پارچه یا چرم دوزند و از دو طرف آنرا با طناب بدو درخت یادو دیوار متصل کنند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید