معنی نوشت

نوشت
معادل ابجد

نوشت در معادل ابجد

نوشت
 • 756
حل جدول

نوشت در حل جدول

فرهنگ معین

نوشت در فرهنگ معین

 • (نِ وِ) (اِمص.) عمل نوشتن، نوردیدن، پیچیدن.
لغت نامه دهخدا

نوشت در لغت نامه دهخدا

 • نوشت. [ن َ وَ] (مص مرخم، اِمص) مصدر مرخم است از نَوَشتن به معنی درپیچیدن و درنوردیدن. رجوع به نَوَشتن شود. توضیح بیشتر ...
 • نوشت. [ن ِ وِ] (مص مرخم، اِمص) تحریر نمودن. (غیاث اللغات). اسم است از نوشتن و تنها مستعمل نباشد لیکن در کلمات مرکب چون سرنوشت و رونوشت و نوشت افزار آید. (یادداشت مؤلف). لیکن در بیت زیر از فردوسی تنها استعمال شده و معنی ثبت کردن دهد، مقابل ستردن:
  ز لشکر یکی مرد بگزید گُرد
  که داند شمار و نوشت و سترد.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
 • نوشت. (اِ) جرعه. آشام. || (نف مرخم) نوشنده. آشامنده. (ناظم الاطباء). نوش. (جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا):
  گاهی امیر صومعه گاهی اسیر بتکده
  گه رند دردی نوشتم گه شیخ و گه صوفیستم.
  ؟ (از جهانگیری). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید