معنی نیت

نیت
معادل ابجد

نیت در معادل ابجد

نیت
 • 460
حل جدول

نیت در حل جدول

 • اراده و عزم، ازواجبات در وقت احرام حج
 • اراده، عزم
 • اراده و عزم
 • اراده، عزم، از واجبات در وقت احرام حج
مترادف و متضاد زبان فارسی

نیت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آهنگ، اندیشه، باطن، ضمیر، عزم، عزیمت، غرض، فکر، قصد، مراد، مقصد، میل، نقشه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نیت در فرهنگ معین

 • (نِ یَّ) [ع. نیه] (اِ.) مراد، مقصود، هدف.
لغت نامه دهخدا

نیت در لغت نامه دهخدا

 • نیت. [نی ی َ / ی َ] (از ع، اِ) اراده. (غیاث اللغات). عزم. قصد. آهنگ. اراده. اندیشه. نوی. آنچه از قصد که به دل گیرند. طیه. طویت. (یادداشت مؤلف). نیه. ج، نیات. رجوع به نیه شود:
  بدان نیت که مر او را به مکه بازبرد
  بکند و اینک باما همی برد همبر.
  فرخی.
  سنگ باران عنا بارد بر فرق کسی
  که دل و نیت او قصد عنای تو کند.
  منوچهری.
  نیت و درون خود را آلوده به ضد این گفته نگردانم. (تاریخ بیهقی ص 316). هرگزنیت من خالی نگردد از اندیشه ٔ او. توضیح بیشتر ...
 • نیت. [ن َ] (ع مص) خمیده و پیچان رفتن از ضعف. (منتهی الارب) (آنندراج). متمایل و خمیده گشتن بر اثر ضعف. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • نیت. [نی ی َ] (اِخ) دهی است از دهستان شهر کهنه بخش حومه ٔ شهرستان قوچان در 12هزارگزی غرب قوچان و 11هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ قدیمی قوچان به شیروان، در جلگه ٔ سردسیری واقع است و 472 تن سکنه دارد. آبش از قنات و محصول عمده اش غلات و انگور و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نیت در فرهنگ عمید

 • قصد، عزم، آهنگ،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

نیت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

نیت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

نیت در فارسی به عربی

 • س، فکره، نیه، هدف
فرهنگ فارسی هوشیار

نیت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • اراده، قصد، آهنگ، عزم
اصطلاحات سینمایی

نیت در اصطلاحات سینمایی

 • واحدی برای اندازه گیری شدت و روشنایی منبع نور.
فارسی به آلمانی

نیت در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید