معنی نیستان

نیستان
معادل ابجد

نیستان در معادل ابجد

نیستان
 • 571
حل جدول

نیستان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نیستان در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

نیستان در فرهنگ معین

 • (نِ یا نَ یَ) (اِ.) نی زار، کشت زار نیشکر.
لغت نامه دهخدا

نیستان در لغت نامه دهخدا

 • نیستان. [ن َ / ن ِ ی ِ / ن َ ی َ/ ن َ / ن ِ س ِ] (اِ مرکب) نی زار. آنجا که نی فراوان روید. اجمه:
  ز نیزه نیستان شد آوردگاه
  بپوشید دیدار خورشید و ماه.
  فردوسی.
  گهی شاد بر تخت دستان بدی
  گهی در شکار نیستان بدی.
  فردوسی.
  سپاهش ز دریا به یکسو شدند
  بدان نیستان آتش اندر زدند.
  فردوسی.
  ز بس خنجر و نیزه ٔ جان ستان
  زمین همچو آتش بد و نیستان.
  اسدی.
  سپهبد بر کوهی آمد فرود
  که بد مرغزار و نیستان و رود.
  اسدی.
  بر راغشان نیستان و غیش
  یله شیر هرسو ز اندازه بیش. توضیح بیشتر ...
 • نیستان. [ن َ ی ِ] (اِخ) دهی است از دهستان کورگ سردشت، بخش سردشت، شهرستان مهاباد. در 23هزارگزی شمال شرقی سردشت و 3هزارگزی شرق جاده ٔ سردشت به مهاباد، در منطقه ٔ کوهستانی معتدل هوایی واقع است و 292 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ سردشت و محصولش غلات، توتون، حبوبات، مازوج و شغل اهالی زراعت و گله داری و جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نیستان در فرهنگ عمید

 • جایی که نی فراوان روییده باشد، نیزار،
فارسی به انگلیسی

نیستان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نیستان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) جاییس که در آن نی فراوان روید: نی زار
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید