معنی هنایش

هنایش
معادل ابجد

هنایش در معادل ابجد

هنایش
  • 366
حل جدول

هنایش در حل جدول

فرهنگ معین

هنایش در فرهنگ معین

  • (هَ یِ) (اِمص.) تأثیر، اثر.
لغت نامه دهخدا

هنایش در لغت نامه دهخدا

  • هنایش. [هَِ ی ِ] (اِ) تأثیر و اثر داده شده. (برهان).

فارسی به انگلیسی

هنایش در فارسی به انگلیسی

  • Effect, Impact, Impression, Influence, Lineament, Mark, Sway
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب