معنی واشامه

واشامه
معادل ابجد

واشامه در معادل ابجد

واشامه
 • 353
حل جدول

واشامه در حل جدول

 • روسری و چارقد زنان
فرهنگ معین

واشامه در فرهنگ معین

 • (مِ) (اِ.) مقنعه، روسری. واشام و باشام و باشامه نیز گویند.
لغت نامه دهخدا

واشامه در لغت نامه دهخدا

 • واشامه. [م َ / م ِ] (اِ) باشامه. روپاک. سرانداز. مقنعه. واشام. معجر:
  از آن پس داد وی رانامه ٔ ویس
  همان پیراهن و واشامه ٔ ویس.
  (ویس و رامین).
  ز زلفینت مرا ده یادگاری
  ز واشامه مرا ده غم گساری.
  (ویس و رامین).
  دریده ماه پیکر جامه در بر
  فکنده لاله گون واشامه از سر.
  (ویس و رامین).
  رجوع به واشام و باشامه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

واشامه در فرهنگ عمید

 • روسری زنان، چارقد، سراگوش،
فرهنگ فارسی هوشیار

واشامه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) واشام: ((وزان پس داد وی را نامه ویس همان پیرایه و واشامه ویس. ) (ویس ورامین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

واشامه در فرهنگ پهلوی

 • سرپوش، روسری بانوان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید