معنی وجوهات

وجوهات
معادل ابجد

وجوهات در معادل ابجد

وجوهات
  • 421
حل جدول

وجوهات در حل جدول

فرهنگ معین

وجوهات در فرهنگ معین

  • جمع وجوه. ، پول ها، آن چه بابت خمس و زکات در اختیار علمای روحانی قرار داده می شود. [خوانش: (وُ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

وجوهات در لغت نامه دهخدا

  • وجوهات. [وُ] (ع اِ) ج ِ وجوه. در تداول آنچه از مال زکوه و خمس و رد مظالم به مجتهدین خاصه با علم آنان برند و او آن را به مستحقین قسمت کند و آن را وجوهات بریه نیز گویند. (یادداشت مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

وجوهات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع وجوه (جمع وجه) : پولها: ((داد و ستد کل مالیات دیوانی و وجوهات انفاذی خزانه عامره و غیره. ))، آنچه بابت خمس و زکات در اختیار علمای روحانی قرار داده میشود. (تک: وجوه تک وجه) پول ها شهر واها در فارسی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه