معنی پارتیزان

پارتیزان
معادل ابجد

پارتیزان در معادل ابجد

پارتیزان
  • 671
حل جدول

پارتیزان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پارتیزان در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

پارتیزان در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) چریک، سربازی که به صورت غیرکلاسیک و نامنظم با دشمن می جنگد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پارتیزان در لغت نامه دهخدا

  • پارتیزان. (فرانسوی، ص، اِ) جانبدار. طرفدار. هواخواه. || معتقد به عقیده یا مسلکی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پارتیزان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پارتیزان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پارتیزان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی هوا خواه، گوند (به جای سرباز چریک)
فارسی به ایتالیایی

پارتیزان در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

پارتیزان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید